Polityka Prywatności Studio Mix Sp. z o.o. – Studio Mix Tour

Polityka Prywatności Studio Mix Sp. z o.o.

Na podstawie art.6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wypełniamy wobec Państwa obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania przez Studio Mix Sp.zo.o Państwa danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Uczestników imprez turystycznych jest Studio Mix Sp.zo.o organizator turystyki z siedziba przy ul. Jana Brożka 4, 01-442, Warszawa.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami:
e-mail: studiomixtour@gmail.com, tel. +48-794-793-032 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji imprezy turystycznej. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoja rzecz.
Studio Mix Sp.zo.o w celu realizacji usług przetwarza dane takie jak: imię (imiona), nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i datę urodzenia. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również dane dokumentu tożsamości i inne wymagane przez służby danego kraju.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1. Rozporządzenia o ochronie danych:
zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych, wypełnienie przez nas obowiązków prawnych – ustawowych, podatkowych oraz rachunkowych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów organizatora Studio Mix Sp.zo.o tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług turystycznych.
Kodeks Cywilny: ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń (do 10 lat).
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.

Dane będą przechowywane/przetwarzane: jeśli dane dotyczą zawartej z organizatorem Studio Mix Sp.zo.o umowy o świadczenie usług turystycznych to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (10 lat od wykonania umowy).

W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane: do upoważnionych do tego naszych pracowników, w celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług naszym kontrahentom odpowiedzialnym za przygotowanie i realizacje podroży na podstawie zawartych z organizatorem Studio Mix Sp.zo.o umów tj. dostawcy usług hotelowych, linie lotnicze, firmy transportowe, ubezpieczyciele, dostawcy pozostałych usług turystycznych, w celu odbycia podroży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów danego kraju) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej i innych celów, które takie władze uznają za właściwe, dostawcom usług informatycznych, rachunkowych, płatniczych oraz pocztowych, innym organom publicznym jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG, wyłącznie w sytuacji, gdy ich przekazanie niezbędne będzie do wykonania usługi.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom świadczenie usług na Twoja i nasza rzecz.

Studio Mix Sp.zo.o informuje, iż każdej osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych (po wygaśnięciu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.