Reguły – Studio Mix Tour

Reguły

“STUDIO MIX” SP. Z O.O.

Dzieci poniżej 6 roku życia nie płacą za wycieczki fakultatywne, tylko za bilety wstępu. Dzieci w wieku 5,99-15,99 lat płacą za wycieczki fakultatywne cenę ulgową (jeśli jest wskazana po ukośniku). Turyści, którzy podróżują pojedynczo mogą zostać zakwaterowani w pokojach 2- lub 3-osobowych, możliwe jest zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą. W przypadku anulowania opłaconej wycieczki, Operator dokonuje wymiany spośród tych, które są oferowane w programie. Dodatkowe wycieczki organizowane są w zależności od czasu i wystarczającej liczby chętnych. Turysta ponosi pełną odpowiedzialność materialną za utratę i/lub uszkodzenie sprzętu audio (audio przewodnika) dostarczonego przed i / lub w trakcie wycieczki. W przypadku zgubienia/uszkodzenia sprzętu audio (audio przewodnika) turysta zobowiązany jest zwrócić jego koszt w wysokości 250 zł. OPERATOR TURYSTYCZNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIE RÓŻNYCH SŁUŻB, A TAKŻE ZA KORKI I REMONTY NA DROGACH ORAZ WARUNKI POGODOWE. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wycieczki bez zmiany całkowitej liczby usług. Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia pierwszej części ceny w wysokości nie mniejszej niż 30 % najpóźniej 5 dnia po podpisaniu dokumentu Umowy w siedzibie Organizatora lub zawarciu umowy za pośrednictwem stron internetowych Organizatora (zgłoszenie drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego traktowane jest jako oferta zawarcia umowy składana przez Uczestnika. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie oferty przez Organizatora. Potwierdzeniem przyjęcia oferty i zawarcia umowy jest potwierdzenie dokonania zgłoszenia otrzymywane przez Uczestnika na wskazany przez Uczestnika adres email po dokonaniu zgłoszenia). Pozostała część ceny jest płatna przed rozpoczęciem imprezy, w terminie nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli zakup imprezy turystycznej dokonywany jest później niż 20 dni przed wyjazdem Uczestnik zobowiązany jest wpłacić 100% wartości imprezy turystycznej. Dane do przelewu: PEKAO BANK S.A. 25 1240 6087 1111 0010 6525 7547
STUDIO MIX SP.ZO.O;
NIP 5272747371,
ul. Jana Brożka 4, 01-442, Warszawa
W tytule "Nazwa wyjazdu, terminy wyjazdu, imię i nazwisko uczestnika/(ów)". Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 30, a Organizator powiadomił uczestników o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie, - 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, - 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, - 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub b) Organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Wyjazd zostanie zrealizowany przy minimum 25-30 uczestnikach w grupie! Lyudmyla Galchun
tel. +48 794 793 032, e-mail: studiomixtour@gmail.com